facebook 286752118160242_10158434930865298

Sverige är ett av världens bästa länder att leva i. Men vi måste samtidigt våga se det som inte fungerar. Närmare en miljon människor lever av bidrag i stället för av arbete. Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. Mer än var fjärde elev blir underkänd i skolan.
Sjuka tvingas vänta i växande vårdköer. Sveriges problem måste lösas. Det är så vi skapar framtidstro och ett Sverige som kan mer. Det är dags att jobba för en ny regering.

Tappade uppkopplingen