facebook 286752118160242_659768064191977

Som medlemmar i partiet ställer jag och Lennart Skansfors oss återigen frågan hur Moderaterna i Norberg skall kunna utvecklas när man inte har någon verksamhet som medverkar till att aktivera partiet.

Den tydliga frånvaron av både medlemsmöten eller andra informationsträffar kommer att förinta partiet. Osökt ställs frågan hur detta kan få fortsätta utan att länsförbundet agerar för att återskapa någon form av ordning på detta.

Jag vill veta hur partiet ställt sig i ett antal lokala frågor i Norberg.

a) Norbergs Bollklubb har fått 1 miljon i bidrag för att lägga konstgräs på fotbollsplanen. Är det något som partiet sanktionerat och hur har man arbetat i frågan ?

b) Kommunen prognosticerar stora underskott inom de närmaste åren. Vilken strategi och ekonomisk handlingsplan har det lokala Norbergspartiet tagit i samband med detta.

c) Hur har moderaterna agerat i idrottshallsfrågan. Har det ställts några krav på kostnadsredovisning och användningsområde ?

Ett svar förväntas av styrelsen på denna sida !

Vi kommer utöver det att begära ut närvarolistor över hur våra representanter har representerat partiet i fullmäktige och i vilken utsträckning man har gjort anföranden eller andra inlägg och interpellationer.

Skall partiet undvika att försvinna inför nästa val är det dags att genomföra förändringar och utkräva ansvar från våra förtroendevalda !

Tappade uppkopplingen