facebook 286752118160242_680101462158637

Nu har partimedlemmarna Skansfors och Filipsson lämnat in två medborgarförslag till Norbergs kommun att bereda. Det första handlar om att de anser att kommunen bör tillförsäkra de äldre i kommunens boende en större valfrihet avseende kost och fritid.

Därför föreslår förslagsställarna att kommunen startar en pubverksamhet där det finns möjlighet att servera alkoholhaltiga drycker.

Förslagsställarna föreslår också att kommunen prospekterar för en boviera i Norberg. Det skulle också kunna medföra att villor som idag bebos av pensionärer kan frigöras för barnfamiljer.

Tappade uppkopplingen