facebook 286752118160242_691694097666040

Norbergs visioner är bara pamfletter om man inte bryter ner det i åtgärdsplaner.

– Christer Filipsson (M) och Lennart Skansfors (M).

Tappade uppkopplingen