facebook 286752118160242_700427956792654

Så här är det nog tänkt med vårt medborgarförslag….inte svårt att genomföra om viljan finns

http://www.aftonbladet.se/a/b1p4e

Tappade uppkopplingen