facebook 286752118160242_740129429489173

Moderaterna Skansfors och Filipsson vill ha en utemiljö som är befriad från hundbajs. Därför föreslår de att Norbergs kommun utrustar de latriner som finns med bajspåsar.

Förslag om att Norbergs kommun skall utrusta befintliga hundlatriner med hundbajspåsar

Våren är här vilket innebär att det som göms i snö kommer upp i tö.

Att hitta hundbajs på trottoarer eller gräsmattor är inte så trevligt. Nu på våren så blottas hundägarnas nonchalans eller glömska i all sin prakt.

Alla vet ju att hundar måste rastas och vi vill tro att anledningen till att matte eller husse inte plockar upp bajset beror på att man glömt att ta med bajspåsen.

Vi vill förebygga detta genom att föreslå att kommunen utrustar existerande latriner med bajspåsar. Det är redan genomfört i många kommuner med gott resultat.

Det kommer att leda till en ökad trivsel i kommunen, renligare miljö och mindre motsättningar mellan hundägare och de som inte har hund.

Tappade uppkopplingen