facebook 286752118160242_770580813110701

Nya Moderaternas Prioriteringar valet 2018
Del 1 Tryggheten
Trygghet i Norberg gäller alla. Både nyinflyttade och etablerade Norbergs bor.
Vi läser ofta i tidningarna, till exempel Fagersta Posten, om brott och våldsövergrepp.
Våra skolor utsätts för en omfattande vandalism i form av klotter och krossade glasrutor.
Vår uppfattning är också att allt fler upplever sig som främlingar i sitt eget land.
Detta kan mycket väl vara en bidragande orsak till att M tappar i förtroende till förmån för SD.
För att med kraft lösa problematiken med otrygghet och våldet i Norberg och resten av Sverige måste vi få till en Allians majoritet 2018 då ett samarbete med S har visat sig omöjligt att genomföra.
Några direkta åtgärder mot otryggheten i Norberg kan vara:
1. Ökad polisiär närvaro
2. Ökad kameraövervakning på objekt utsatta för vandalism
3. Bättre gatubelysning
4. En larmapp att installera i telefonen, så man snabbt ock effektivt kan inrapportera pågående vandalism om man råkar bli vittne
5. Inrätta en lokal central som bevakar kamerorna i realtid och har kort inställelse tid, max 5 min, med bil i Norberg.
Norberg är ett litet samhälle och vi måste alla jobba för att det skall bli ett bra samhälle. De insatser som nämns ovan kan hjälpa i det korta perspektivet men för att det skall fungera i grunden måste vi alla hjälpas åt och bygga ett bättre Norberg.
Fyll gärna på med fler förslag i kommentarsfältet.
Vänligen Ulf Segerbo
Ordförande och gruppledare Nya Moderaterna i Norberg
För att bygga ett bättre Norberg behöver vi fler medlemmar. Hör gärna av er till mig direkt eller anmäl intresse i kommentarsfältet. Vi behöver och välkomnar människor med intresse och olika bakgrund särskilt nyinflyttade.

Tappade uppkopplingen