facebook 830951640282716_1521231157921424

Vi tycker det är tråkigt att man från majoriteten S, V och MP inte lyssnat på när vi upprepade gånger sagt att dessa skattepengar borde gå till något annat..
Nu räcker det!

Tappade uppkopplingen