facebook 830951640282716_1524215207623019

Håkan Freijd redogör för socialnämndens utmaningar. Vi måste både våga titta på strukturer och ta nödvändiga beslut.

Tappade uppkopplingen