facebook 830951640282716_1552160044828535

Ädelstenen ska ju byggas om och vi behöver fler förskoleplatser. Intressant idé att integrera barn och äldre. Vad tycker du?

Tappade uppkopplingen